Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapeuten zijn afgestudeerden in de klinische psychologie en psychiaters die ingeschreven staan in het BIG-register.

In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt.

Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

 

Psychotherapie houdt zich bezig met (zware) psycho-sociale problematieken en psychiatrische stoornissen.

 

De therapie richt zich op:

het oplossen of hanteren van problemen

het vinden van antwoorden op vragen

het benutten van ongebruikte mogelijkheden

het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden

het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

 

Made with Namu6