Vergoeding door de zorgverzekering

De psychiaters en psychologen maken individueel contract afspraken met de verzekeraars. 

Informeer altijd bij uw behandelaar en/of verzekeringsmaatschappij of er een zorgcontract is afgesloten zodat uw behandeling vergoed wordt.

Als er geen contract is afgesloten, is het mogelijk dat u een gedeelte van de behandeling zelf zal moeten betalen.

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die niet de gehele DBC (behandeling) vergoeden, soms zelfs maar 60% van de kosten.

 

Vanaf 1 januari 2009 heeft iedere verzekerde boven de 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico voor zorgkosten uit het basispakket van maximaal €155,00 per jaar. Informeer bij uw verzekeraar of de behandelingen verrekend worden met dit eigen risico. Per verzekeraar kan dit namelijk verschillend zijn.

 

D.Babuskova, psychiater:

Ik heb een contract met:

Achmea groep, Aegon, Aevitae, Agis, Amersfoorrtse verzekeringen, Andere zorg, Azivo, CZ, Confior, Delta Loyd, DSW, FORTIS, IAK-Fortis, Iza, Menzis, Multizorg groep, Nedasco, OHRA, ONVZ, PNO, Stad Holland, SZVK, Trias, UMC, Univé, Uvit, VVAA,VGZ, VPZ,Zorg en Zekerheid.

R.Geisler, psychiater:

Indien een verzekeringsmaatschappij aanvullende eisen stelt die in strijd zijn met patiënten belangen, zal ik daar in 2010 geen contract mee aangaan.

Dit betekent dat u als patiënt een rekening krijgt voor de DBC (behandeling) die u voor een deel zelf zal moeten betalen.

Ik heb een contract met:

Achmea groep, Agis, Azivo, CZ, Delta Loyd, DSW, FORTIS, Iza, Menzis, Multizorg groep, OHRA, ONVZ, PNO, Stad Holland, SZVK, Trias, UMC, Univé, Uvit, VGZ, Zorg en Zekerheid.

G.Sigter, psycholoog psychotherapeut:

informatie nog niet beschikbaar

K.I.Doll, klinisch psycholoog, kinder en jeugd psycholoog:

(mw Doll kan alleen door 2e lijns professionals worden geconsulteerd)

dr. K.H.Kho, psychiater:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6