Huisartsen

Eénmalig consult

Getracht wordt patiënt(e) binnen 10 werkdagen voor psychiatrisch onderzoek te zien.

Het betreft een eenmalig consult of een crisisinterventie in de ambulante setting bij een patiënt met een nieuwe zorgvraag.

Er is geen sprake van overname van de patiënt. Mocht de aard of ernst van de aandoening dit vereisen dan kan in overleg met de huisarts de patiënt overgaan naar reguliere zorg of naar deze worden doorverwezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

advies:

Voor het snelste contact en beste resultaat een e-mail met NAW gegevens en telefoonnummer van patiënt, uw vraag en uw telefoon-nummer zodat u direct na het onderzoek van de bevindingen op de hoogte wordt gesteld. Het behandelplan en behandel mogelijkheden kunnen dan worden besproken.

klik hier

Made with Namu6