AFWEZIGHEID / VAKANTIES EN WAARNEMING

 

 

R. Geisler:
Feestdagen en gedeeltelijk de schoolvakanties

kijk op het infobord in de praktijk voor exacte data

 

K. I. Doll:
Alle schoolvakanties en feestdagen

 

 

Assistente
Feestdagen en zoals vermeld op de voicemail

 

 

 

 
UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN
 

Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisartsenpost

in noodgevallen kunnen zij de crisisdienst inschakelen.

 

Vakanties: 06 20602592

Spreek uw naam, geboortedatum en terugbelnummer
langzaam en duidelijk in, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Herhaalrecepten zijn geen spoedgevallen.

Made with Namu6