KOSTEN EN VERGOEDING

 

De behandelingen zijn Specialistische GGZ zorg en vallen onder de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Zowel de psychiater als ook de klinisch psycholoog doen geen basis GGZ behandelingen.

Op de verwijsbrief van de huisarts dient dan ook SGGZ vermeld te zijn om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.
 

De kosten van elke behandeling worden opgebouwd volgens de Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC) zoals het NZA dit voorschrijft.
Zowel het onderzoek, aanvullend onderzoek, uitwerktijd, directe behandeltijd, mailcontact alsook alle indirecte tijd zoals alles wat met dossiervoering, contact met verwijzers, multidisciplinair overleg of reistijd te maken heeft moet in de DBC worden opgenomen. Volgens de tarievenlijst van het NZA wordt aan de hand van de diagnose en de totale tijd vastgesteld wat de kosten van de behandeling zijn.

Akte van cessie
Met deze akte kunnen we de rekening direct bij uw zorgverzekeraar indienen.
Sommige zorgverzekeraars houden echter, ondanks de gemaakte afspraken, het eigen risico en de eigen bijdrage in op het uit te betalen bedrag zodat u mogelijk een factuur van ons hiervoor kunt ontvangen.


Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alles vergoed krijgt van uw verzekering omdat zowel de psychiater als ook de klinisch psycholoog  geen contracten hebben met ziektekostenverzekeraars.

Voor behandelingen bij ongecontracteerde zorg krijgt u, afhankelijk van het type zorgverzekering dat u heeft, soms maar 50 60% van het factuurbedrag (NZA tarief) vergoed. De rechtbank heeft hier uitspraak over gedaan en beslist dat dit minimaal 75% moet zijn (hinderpaal criterium).  Helaas houden zorgverzekeraars zich hier stelselmatig niet aan. Het is mogelijk dat u uw rechtsbijstandsverzekering hiervoor zal moeten inschakelen om de zorgverzekeraar op zijn wettelijke zorgplicht te wijzen om de wettelijke vergoeding te krijgen.


Als u een afspraak niet op tijd heeft afgezegd (24 uur van tevoren) of als u niet verschijnt op de afgesproken tijd, worden de kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Bij ziekte kan de behandeling soms ook telefonisch worden gedaan op de voor u afgesproken tijd.

Bij het niet (tijdig) betalen van een factuur zal altijd een deurwaarder worden ingeschakeld. De oplopende kosten hierbij komen bovenop de oorspronkelijke factuur.

 

 

 

 

 

ZORGTOESLAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SHOW