Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

 

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige is een functionaris die vanuit een autonome verantwoordelijkheid zijn activiteiten richt op het realiseren van een sociaal psychiatrisch verpleegkundig zorgaanbod.

De verpleegkunde, sociale psychiatrie en preventie zijn bepalende uitgangspunten voor het beschrijven en uitvoeren van diagnostiek, interventies en resultaten.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige neemt altijd het individu en/of het systeem en het functioneren ervan in een sociale context als vertrekpunt bij het aanbieden van zorg.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zet zijn verpleegkundige specialistische competenties in zowel op individueel niveau als op systeemniveau, instellingsniveau en regionaal niveau.

Vanuit een zelfstandige, professionele positie - en in samenwerking met anderen - levert de sociaal psychiatrisch verpleegkundige een actieve bijdrage aan het ontwerpen, bijstellen, vaststellen en uitvoeren van GGZ-beleid. Dit geldt zowel op individueel-, team-, instellings- en regionaal niveau.

 

Made with Namu6